VÄLGÖRENHET

Många konsumenter vill gärna stödja någon välgörenhetsorganisation. Vi erbjuder sortiment från BRIS, Cancerfonden och UNICEF där vi förmedlar vidare välgörenhets bidraget till rätt organisation.
BRIS är en barnrättsorganisation som finansieras genom bidrag från företag, privata givare, fonder och till vis del från staten. Verksamheten kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. BRIS jobbar även för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter.
UNICEF finns på plats i fler än 150 länder och kämpar för barns rätt till hälsovård, rent vatten, utbildning och skydd mot våld och övergrepp. UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag.
Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. De insamlade medel går till forsknings- finansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.