Välgörenhet

Välgörenhet

Vi samarbetar med BRIS, Cancerfonden och UNICEF

UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation. I 190 länder arbetar UNICEF för barns rätt till trygghet, överlevnad, utveckling och inflytande. De förhandlar med makthavare och politiker. UNICEF följer barn under hela deras uppväxt och hjälper till med grundläggande behov som rent vatten, näring, vaccin, utbildning och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. Samtidigt finns en ständig katastrofberedskap och UNICEF är snabbt på plats i alla krisområden. Tillsammans förändrar vi barns liv.

Vid försäljning av produkter som bär en välgörenhetsorganisations varumärke tillfaller en viss procentsats av priset oavkortat organisationen.

www.unicef.se

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. Insamlade medel går till forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

www.cancerfonden.se

Bris är en barnrättsorganisation som finansieras genom bidrag från företag, privata givare, fonder och till viss del från staten. Verksamheten kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. BRIS jobbar även för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter.

www.bris.se