Kort

Kort

Vi har utvecklat kort för alla tillfällen och smaker i över 70 år. Det betyder tradition och kunskap men också att vi lärt oss vikten av att följa trender och svängningar i marknaden. Hög förnyelse och trendkänslighet är avgörande för oss.

Backemarks har sedan 2013 ett samarbete med UK Greetings, ett dotterbolag till American Greetings som är världens största företag i branchen. Genom detta samarbete tillgodoses en stor del vårt behov av nya design.

Sedan många år har vi ett samarbete med välgörenhetsorganisationerna BRIS, CANCERFONDEN och UNICEF.
Genom att utveckla välgörenhetskort tillsammans med dessa organisationer så bidrar Backemarks med över ca 1.5 miljoner kronor årligen till deras hjälparbete.

Till våra återförsäljare tillhandahåller vi butiksinredning anpassad för våra produkter. För de butiker som väljer att bli återförsäljare för Backemarks sköter vi om ordertagning, påfyllning, produktbyten, kampanjplacering och städning i butiksinredningen via vår landstäckande sälj- och servicekår.